Op korte termijn wil de gemeente de huidige generieke zaakafhandeling, die in Corsa plaatsvindt, over laten gaan in Liber. “We werken al een aantal jaren zaakgericht in Corsa en hebben telkens het meest geschikte moment afgewacht om over te stappen naar Liber. Dit omdat we veel processen met Corsa ondersteunen en geen stapje terug wilden doen. Inmiddels voldoet Liber aan al onze eisen om op het zelfde niveau te kunnen doorgaan. Daarnaast kunnen we nu het zaakgericht werken-principe nog verder doorvoeren en het sluit beter aan bij landelijke ontwikkelingen, zoals de standaarden van KING om bijvoorbeeld backoffice applicaties te koppelen”, aldus Chantal Thijssen, Beleidsadviseur Documentaire Informatie Voorziening .

Naast de inzet van Liber Zaaksysteem, wordt Liber BPM ingezet om het bestuurlijke besluitvormingsproces, het contractbeheer, de digitale factuurverwerking en –afhandeling en eventueel de Openbare Ruimtemeldingregistratie en -behandeling, optimaal, efficiënt en transparant te stroomlijnen. “We willen de specifieke werkprocessen die in Corsa Case gemaakt zijn omzetten naar BPM, zodat alles in Liber is ondergebracht en de gebruiker nog maar één werkvoorraad heeft. Daarnaast zijn toekomstige specifieke werkprocessen eenvoudiger en sneller te ontwikkelen in BPM. Daarbij merken we op dat we er natuurlijk naar streven om zoveel mogelijk processen zaakgericht te laten afhandelen”.