Een standaard zoals VERA 2.0 draagt bij in de koppeling van diverse applicaties zodat processen in de toekomst binnen één applicatie afgehandeld kunnen worden. Informatie wordt op een eenduidige manier ontsloten en is daardoor her te gebruiken binnen andere applicaties. Verschillen in interpretatie behoren daarmee tot het verleden. Wezenlijke kennis die een organisatie een duidelijk voorsprong geeft is het uiteindelijke resultaat. De werking van onze Enterprise Information Management (EIM) oplossing, Liber, sluit naadloos aan op dit gedachtengoed.

Optimalisatie van bedrijfsprocessen
Met de inzet van EIM bereikt een corporatie standaardisatie in de afhandeling van processen. Of het nu gaat om een onderhouds-, mutatie, vastgoed, financieel of HRM-proces, alle bedrijfsprocessen kunnen in één oplossing, Liber, worden afgehandeld. Op een uniforme manier kunnen medewerkers processen afhandelen. Dit draagt bij aan het reduceren van de hoeveelheid, complexiteit en beheerskosten van applicaties. Daarnaast biedt EIM de mogelijkheid om ketenpartners actief te laten participeren in de interne processen. Hiermee wordt ketenintegratie gerealiseerd.

Sturen op actuele procesinformatie
Doordat er Key Performance Indicatoren binnen de processen ingebouwd kunnen worden, is het mogelijk actuele rapportages uit te draaien. Het koppelen van alle specifieke procesapplicaties aan Liber draagt bij aan transparantie en een volledig beeld over één of meerdere processen.

Open standaarden
VERA is gerelateerd aan standaarden van de CORA en de StUF (Standaard Uitwisselings Formaat). Onze ervaring binnen de gemeenten heeft uitgewezen dat StUF een vereiste is om nu en in de toekomst een optimale kopppeling te kunnen creëeren met andere applicaties.