Door het gebruik van standaarden worden processen uniform, informatie betrouwbaar en adequaat en kan er statusinformatie gegenereerd worden. Dit zijn de bouwstenen om zaakgericht werken te faciliteren. Het implementeren van specifieke Key Performance Indicatoren (KPI's) binnen deze uniforme processen zorgt er vervolgens voor dat een organisatie nog beter op prestatie kan sturen en dus grip en overzicht heeft. Met de toevoeging van een managementrapportage worden doorlooptijden bewaakt en ontstaat er een proactieve signalering. 

Een ontwikkeling die goed aansluit bij de beweging die binnen organisaties in de Veiligheidsketen gaande is.    

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) heeft reeds de start gemaakt met de uitrol van deze manier van werken. Met de inzet van zaakgericht werken binnen risicobeheersing, is de VRH in staat inzicht te krijgen over de status van de diverse deelprocessen van toezicht, handhaving en advisering.

  • Meer informatie over Veiligheidsregio Haaglanden leest u hier.
  • Meer informatie over zaakgericht werken binnen de Veiligheidsketen, leest u in deze brochure.